Vår roll vid psykisk ohälsa – medarbetare berättar

Vår roll vid psykisk ohälsa – medarbetare berättar
25/03/2022 NOEGO

Vi verkar som första instans vid mild till måttlig psykisk ohälsa. I ett team av medarbetare görs sambedömningar för att alla ska få bästa möjliga vård. Här kan du läsa hur själva processen vanligtvis går till.

Vårdcentralen erbjuder psykologhjälp med insatser för psykisk hälsa för både unga och vuxna. Som patient kan du få hjälp med besvär som bland annat ångesttillstånd, depression, stress- och sömnsvårigheter.

– Här finns engagerade medarbetare som arbetar i team, så att du som patient får rätt vård. Med våra kompetenser kan vi avgöra om det är medicinsk vård, psykologisk vård – eller både och som behövs. Det finns alltid hjälp att få oavsett av vilken anledning du söker vård. Vi ser till att du hamnar i rätt riktning, säger Shiler Rahimi, psykolog.

I första hand får du som patient oftast prata med en sjuksköterska. Därefter träffas sjuksköterska, psykolog samt läkare och gör en gemensam bedömning. En kartläggning görs för att förstå det centrala problemet, vad för behandling som behövs och om vårdcentralen täcker patientens behov.

På vårdcentralen erbjuds behandling i form av utredning, kognitiv beteendeterapi (KBT), samtalsstöd, krishantering eller rådgivning. Förutom det samverkar vårdcentralen även med andra verksamheter, som skola och elevhälsa.

Ibland är somatiska (kroppsliga) besvär, en bakomliggande orsak, till måendet och då krävs undersökning av en läkare.

– Det kan vara hypotyreos, diabetes, blodbrist eller annat. Tillsammans med psykolog görs en bedömning om läkemedel behövs. Vi har bra rutiner och följer upp psykisk ohälsa på ett strukturerat sätt så att man får den hjälp man behöver och har rätt till, säger Jacek Kaczynski, specialist i allmänmedicin.

För att förebygga besvär är det viktigt att söka vård tidigt.

– En tidig insats kan förhindra många år av psykisk ohälsa framöver. Man kan alltid vända sig till vårdcentralen som första steg oavsett vad. Vi vill få dig som patient delaktig i vården och säkerställa att du förstår behandlingsinsatserna samt varför vi gör dem. Som psykolog är jag din professionella lagkamrat och tillsammans är vi ett team, säger Arian.

Vid behov remitteras barn och unga till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, medan vuxna remitteras till specialistpsykiatrin.

– Om det handlar om svår psykisk ohälsa, till exempel allvarlig självskada eller långvariga depressioner så remitterar vi patienterna till specialistpsykiatrin. Oftast gör vi däremot ett första försök här, säger Arian Jafari, psykolog.

Vill du komma i kontakt med oss? Vi har korta väntetider.

Du når oss via vår digitala mottagning PR Vård Online eller via 08-409 011 00 (telefontid: vardagar mellan 08.00-17.00).

Logga in PR Vård Online