Välkommen att lista dig hos PR Vård Vårdcentral

Välkommen att lista dig hos PR Vård Vårdcentral
22/04/2021 marika

Vi finns för dig på PR Vård Online och på plats hos oss. Med mångårig erfarenhet av hemsjukvård och specialistvård för barn och ungdomar tar vi nu större vårdansvar för våra listade patienter. Listar man sig hos oss blir vi en första kontakt oavsett vad vårdärendet gäller. Vår vårdcentral är samlokaliserad med PR Vård Barn och har tillgång till både barnläkare och distriktsläkare. Välkommen att lista dig.