Vaccinationsverksamheten på Zinkensdamms IP är avslutad