TBE

TBE-vaccination rekommenderas till:

  • Barn och vuxna som vistas i naturen i länet. Fästingar trivs i gräs och skog där det är lite fuktigt.
  • Resenärer som kommer att vistas i skog och mark på Åland, i Baltikum eller i särskilda riskområden i Centraleuropa eller Östeuropa.

Drop-in (helgfria dagar)
Måndag kl. 14:00-16:00
Onsdag kl. 14:00-16:00
Fredag kl. 14:00-16:00.

Alternativt kan du boka tid på PR Vård Online.

Logga in PR Vård Online

Pris:

  • Barn mellan 1-11 år: 360:-
  • Vuxen från 12 år och uppåt: 400:-

Grundvaccination

Tre doser där dos två ges 1-3 månader efter dos ett, dos tre ges 5-12 månader efter dos två i god tid före fästingsäsongen.

Boosterdoser

Dos fyra ges tre år efter grundvaccination. Följande boosterdoser ges vart femte år oavsett ålder. Boosterdoser bör ges i god tid innan fästingsäsongen för att ge ett optimalt skydd.

Till dig över 50 år när grundvaccination mot TBE påbörjas
Grundvaccineringen innefattar då totalt fyra doser det första året och ges månad 0, 1, 3 och efter 5-12 månader

Boosterdoser till dig över 50 år
Efter 4 doser som grundvaccination ges en booster efter 3 år och därefter vart 5:e år oavsett ålder och intervall mellan grundvaccineringsdoser.

Vid avvikelse från rekommenderat vaccinationsschema

För friska, yngre personer går det bra att fortsätta med vaccinationsschemat oavsett intervall till föregående dos/er, alltså behöver man inte ”börja om”.

För dig över 50 år eller om du har nedsatt immunförsvar på grund av medicinering eller sjukdom måste bedömningen göras utifrån varje enskilt fall.

Läs mer om vad som gäller kring TBE-vaccination

Välkommen att boka tid!

Logga in PR Vård Online