Salmonella

Salmonella
18/11/2021 NOEGO

Salmonella är en magsjukdom som sprids via dryck och mat som hanterats på ett felaktigt sätt. De flesta får sjukdomen efter en utlandsresa, men det går även att få det i Sverige.

Oftast får man lindriga besvär som går över.

Symtom

När du får den vanligaste formen av salmonella brukar det ta tre dygn tills du blir sjuk från att du blivit smittad.

Du får ett eller flera av följande symtom vid salmonella:

  • diarré
  • ont i magen
  • feber

Hur kan jag förebygga salmonella?

Det finns en del du kan göra för att minska risken att få salmonella:

  • Ät väl genomstekt eller kokt mat.
  • Undvik mat som har stått framme länge i värme.
  • Laga inte mat till andra om du är sjuk.
  • Var extra noga med handhygienen de närmaste månaderna efter att du har haft salmonella.

Viktigt att veta!

Salmonella är en anmälningspliktig sjukdom. Det betyder att den läkare som upptäcker en sådan sjukdom ska anmäla det till regionens smittskyddsläkare och till folkhälsomyndigheten.

Särskilda regler gäller för dig om nedan stämmer:

  • För dig som vårdar spädbarn.
  • Du arbetar med personer som har kraftigt nedsatt immunförsvar.
  • Du arbetar med matberedning eller oförpackade livsmedel.

Vill du komma i kontakt med oss?
Du når oss via vår digitala mottagning PR Vård Online eller via 08-409 011 00 (telefontid: vardagar mellan 08.00-17.00)

Logga in PR Vård Online