Så fungerar KBT

Så fungerar KBT
09/11/2021 NOEGO

KBT är en förkortning på kognitiv beteendeterapi. Det är en terapiform som utgår från att en persons tankar, beteenden samt känslor hänger samman och handlar om att förändra beteende- och tankemönster.

KBT är en målorienterad behandlingsform. I början av terapin är det vanligt att du tillsammans med terapeuten inleder en grundläggande beteendeanalys, problemformulering och ett terapeutiskt fokus. Ni ringar in hur problemsituationen och det runt omkring ser ut. Därefter sätter ni upp mål. Du jobbar mot målen genom att utveckla sätt att hantera problemen, ta del av det förflutna och samtidigt arbeta med känslor, tankar och beteenden du upplever här och nu.

Det är en terapiform som passar alla – både vuxna och barn. I synnerhet dig som har ångest, långvarig värk, ett beroende, lider av depression eller sömnsvårigheter.

Hur går det till?

Att lösa uppgifter är en viktig del av behandlingen, eftersom det är i vardagen du ska hitta en förändring. Beroende på vad du har för problem skiljer sig uppgifterna åt. Om du undviker saker på grund av obehag kan du få öva på sådant. Har du svårt för relationer eller särskilda situationer kan du få öva på dessa genom rollspel. Du kan även få skriva ner tankar som uppstår i vissa situationer.

KBT-behandling erbjuds ofta via internet. Fördelen är att du får tillgång till behandlingen med möjlighet att göra alla uppgifter i din vardag, när och var det passar dig.