Paniksyndrom

Paniksyndrom
01/11/2021 NOEGO

Om du drabbas av återkommande panikattacker eller undviker situationer och platser kan du ha paniksyndrom. Det kan vara att du stannar hemma fast du velat gör någonting, som att gå på en konsert, åka buss eller resa. Vanligt är att man undviker platser med trängsel och är svåra att lämna.

En panikattack är väldigt obehagligt att få. Det kan komma från vad som känns som ingenstans. Det är vanligt att tro att det är någonting fysiskt fel när man får en panikattack.

Med tiden kan ens besvär styra en och göra livet begränsat. För att bli fri gäller det att lära sig hantera sin ångest på ett nytt sätt och ibland kan behandling behövas.

Paniksyndrom kan behandlas med psykologisk behandling eller läkemedel, eller en kombination av båda. Målet är att du ska hitta sätt att hantera panikångesten så att den inte hindrar dig i vardagen.

Den här artikeln handlar om paniksyndrom hos vuxna.

Symtom på panikångest

För att ha paniksyndrom ska du ha haft besvär i minst en månad. Vid en panikattack är det vanligt att få ett eller flera av följande symtom:

 • snabba eller hårda hjärtslag
 • andningssvårigheter
 • yrsel, illamående eller svimningskänslor
 • klump i magen eller tryck över bröstet
 • svettningar
 • värmekänsla eller känsla av att det är kallt inuti
 • stickningar eller domningar i händer eller fötter
 • darrningar eller svaghetskänsla i musklerna
 • tunnelseende, svindel, overklighetskänslor
 • känsla av att man tappar kontroll

När ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om en eller fler av följande saker gäller för dig:

 • Du har börjat undvika ställen eller situationer av rädsla för att få ångest.
 • Du har haft återkommande panikattacker under minst en månad.
 • Du lindrar din ångest med alkohol, narkotika eller genom att skada dig själv.

När du bokar en tid kan du be att få en tillräckligt lång besökstid så att du hinner berätta om hur du har det.

Vill du komma i kontakt med oss?
Du når oss via vår digitala mottagning PR Vård Online eller via 08-409 011 00 (telefontid: vardagar mellan 08.00-17.00)

Logga in PR Vård Online