Mollusker

Mollusker
31/01/2022 NOEGO

Mollusker är små knottror på huden som orsakas av ett virus. Det försvinner av sig självt och ger oftast inga besvär. Vanligast är att barn får mollusker.

Vad är symtomen och hur smittar det?

Hos barn finns mollusker på olika ställen på kroppen. De brukar vara två till fem millimeter stora, upphöjda och ha en liten grop i mitten. Färgen varierar beroende på den egna hudfärgen. Det är vanligast att barn får mollusker på magen, armarna, i ansiktet eller nacken. Barn kan få allt ifrån några få mollusker till väldigt många. Molluskerna ger oftast inga besvär och försvinner av sig själva. Ofta kan det ta från några månader upp till något år.

Man kan köpa en lösning på apoteket för att bli av med molluskerna, som går att använda från 2 års ålder. För övrigt ska man undvika infektion i såren genom att hålla naglarna kortklippta och rena. Mollusker smittar vid hudkontakt och via saker, som till exempel handdukar. Om du däremot har haft mollusker en gång är risken att du ska få det igen mycket liten.

Vill du komma i kontakt med oss?
Du når oss via vår digitala mottagning PR Vård Online eller via 08-409 011 00 (telefontid: vardagar mellan 08.00-17.00)

Logga in PR Vård Online