Mia Isaksson

Distriktssköterska

Mia Isaksson har arbetat som sjuksköterska sedan år 2011. Mia är speciellt intresserad av det hälsofrämjande arbetet som bedrivs inom primärvården.

  • 08 409 011 00