Information Covid-19

Information Covid-19
11/04/2021 lmg

PR Vård följer myndigheternas riktlinjer avseende spridningen av Covid-19.

De basala hygienrutinerna följs och vi är som arbetsgivare extra noga med att följa upp att våra medarbetare stannar hemma även vid lindriga symtom av luftvägsinfektioner.

Vid frågor ring 1177. För information följ Folkhälsomyndighetens hemsida.