Hur får man sjukintyg/läkarintyg?  

Hur får man sjukintyg/läkarintyg?  
19/11/2021 NOEGO

Är du sjuk eller har fått en skada och undrar kring hur du ska gå till väga för att få ett läkarintyg? Här får du information om vad som gäller.

Ett läkarintyg behövs när du har varit sjuk i mer än 7 dagar och är ett krav för att få sjuklön. Om du är sjuk i mer än 14 dagar behöver Försäkringskassan ett läkarintyg. Detta lämnar du även in till din arbetsgivare.

För att få ett läkarintyg behöver du träffa din läkare så fort som möjligt. När du besöker din läkare är det viktigt att du berättar om din arbetssituation. Du behöver även dela med dig om förmågan att arbeta eller att söka arbete påverkas av ditt hinder. Förutom det ska du även meddela om du varit sjukskriven tidigare. Viktigt är att du är tydlig om symtomen du har, hur det begränsar din arbetsförmåga och dina aktiviteter. Med hjälp av intyget kan din handläggare på Försäkringskassan bedöma din arbetsförmåga. Glöm inte att också tala om dina dagliga aktiviteter du gör hemma.

Läkarintyget ska innehålla följande:

  • Vad du inte kan utföra på arbetet som du vanligtvis brukar göra, pga. ditt hinder.
  • Vilka fysiska och psykiska funktionsnedsättningar din skada eller sjukdom medför.
  • Hur mycket din arbetsförmåga påverkas.

Om du har fått ett läkarintyg skickar antingen du eller läkaren intyget till Försäkringskassan. En kopia av intyget lämnar du till arbetsgivaren. Även Arbetsförmedlingen ska ha en kopia av dig om du är arbetslös och inskriven i ett program hos dem.

Bestämmelser kan förändras. Därför är det viktigt att du tar reda på vad som gäller just nu. Det gör du på Försäkringskassans hemsida. 

Vill du komma i kontakt med oss?
Du når oss via vår digitala mottagning PR Vård Online eller via 08-409 011 00 (telefontid: vardagar mellan 08.00-17.00)

Logga in PR Vård Online