Högt blodtryck

Högt blodtryck
03/01/2022 NOEGO

Blodtryck är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och till hjärtat igen. Ett högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt utan behandling. Risken för hjärt- och kärlsjukdomar samt njurproblem ökar vid högt blodtryck. Det är vanligt att man inte har några eller lindriga symtom. Man kan få en lätt huvudvärk och trötthet och det kan bero på andra orsaker. Det enda sättet att veta säkert är att mäta blodtrycket.

Vad beror högt blodtryck på?

För de allra flesta med högt blodtryck går det inte att hitta en enskild orsak. Flera omständigheter kan medverka:

  • ärftliga anlag för högt blodtryck
  • övervikt eller fetma
  • stress
  • förtäring av mat som innehåller mycket fett och socker
  • förtäring av mycket alkohol
  • din kropp utsätts för konstant buller eller andra miljöfaktorer

När och var ska jag söka vård?

Kontrollera ditt blodtryck om du misstänker eller är orolig för att du har högt blodtryck. Det kan du göra på en vårdcentral eller på vissa apotek.

Kontakta en vårdcentral om du har uppmätt ett blodtryck som är 140/90 eller högre utan andra symtom.

Kontakta en vårdcentral eller jouröppen mottagning så snart det går om du har ett uppmätt blodtryck på 230/130 eller högre utan andra symtom.

Om det är bråttom

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du är gravid och har ett uppmätt blodtryck på 160/110 eller högre. Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Vill du komma i kontakt med oss?
Du når oss via vår digitala mottagning PR Vård Online eller via 08-409 011 00 (telefontid: vardagar mellan 08.00-17.00)

Logga in PR Vård Online