Har du prediabetes?

Har du prediabetes?
13/10/2021 NOEGO

Kroppen har ett inbyggt system som motverkar att blodsockret blir för lågt. En person med diabetes har så pass höga nivåer av socker i blodet att det är skadligt. Vissa personer ligger i en riskzon då blodsockret långsamt börjat stiga – det kallas prediabetes. Det är mycket vanligt och är ett förstadium till diabetes typ 2. För att minska risken för framtida sjukdom är det viktigt att se över sina levnadsvanor och söka vård i tid.

Faktorer som är utmärkande för om en individ har ökad risk för prediabetes/diabetes är:

  • Bukfetma
  • För lite fysisk aktivitet
  • Hypertoni (högt blodtryck)
  • Höga blodfetter
  • Övervikt och fetma
  • Sömnapnésyndrom
  • Ärftlighet för diabetes typ 2 eller hjärt-/kärlsjukdom
  • Ålder över 45 år
  • Om ett slumpmässigt glukosprov tas som är över 8 mmol

Har du frågor eller behöver hjälp med att förändra din livsstil? Vi finns här för dig.

Du når oss via vår digitala mottagning PR Vård Online eller via 08-409 011 00 (telefontid: vardagar mellan 08.00-17.00)

Logga in PR Vård Online