Diabetes typ 1

Diabetes typ 1
04/03/2022 NOEGO

Typ 1-diabetes är en livslång sjukdom och om du har det innebär det att kroppen har slutat att tillverka hormonet insulin. Det gör att du får för mycket socker i blodet och du behöver behandling med insulin för att kontrollera ditt blodsockervärde.

Diabetes är ett samlingsnamn för några sjukdomar som alla ger för mycket socker i blodet.

Det finns olika sorters diabetes: typ 1-diabetes, typ 2-diabetes och graviditetsdiabetes. Typ 1-diabetes utvecklas oftast när man är barn eller i tonåren, men du kan även få sjukdomen som vuxen.

Symtom

Vid obehandlad typ 1-diabetes får du ett eller flera av följande symtom:

  • törst och kissnödighet
  • illamående
  • ont i magen
  • trötthet och kraftlöshet
  • acetonlukt ur munnen
  • suddig syn med synrubbningar
  • viktnedgång
  • svampinfektioner

Symtomen kommer olika fort och det kan vara svårt att lägga märke till dem om de kommer långsamt. Obehandlad typ 1-diabetes gör att blodsockernivån blir mycket hög. Det kan i sin tur leda till syraförgiftning – ketoacidos, ett livshotande tillstånd om det är obehandlat.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du tror att du har typ 1-diabetes. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Vill du komma i kontakt med oss?
Du når oss via vår digitala mottagning PR Vård Online eller via 08-409 011 00 (telefontid: vardagar mellan 08.00-17.00)

Logga in PR Vård Online