Diabetes typ 1 hos barn

Diabetes typ 1 hos barn
18/05/2022 NOEGO

Varje år insjuknar nästan 900 barn och ungdomar i typ 1-diabetes. Diabetes typ 1 är en allvarlig sjukdom, men med behandling av insulin kan barnet leva ett normalt liv.

Vid typ 1-diabetes slutar kroppen tillverka insulin och barnet får då för mycket socker i blodet. Insulin är ett hormon som behövs för att cellerna ska kunna ta upp socker från blodet.

Symtom

Barn som får typ 1-diabetes får ett eller flera av följande symtom:

  • kissar oftare och större mängder. Hen kan också plötsligt börja kissa på sig under natten efter att inte ha gjort det på länge.
  • blir lättirriterad, trött och orkar inte göra något.
  • ser suddigt och får synrubbningar.
  • blir mycket törstig och dricker mer än vanligt.
  • minskar snabbt i vikt, mår illa eller har ont i magen.
  • får svampinfektioner i munnen eller underlivet.
  • luktar aceton ur munnen.

Barn kan få typ 1-diabetes från att de är några månader gamla.

Vanligtvis utvecklas symtomen under några dagar till några veckor. Små barn kan få allvarliga symtom redan efter några dygn. Många barn får en infektion några veckor innan sjukdomen bryter ut.

Högt blodsockervärde kan leda till ketoacidos

När barnet inte har tillräckligt med insulin stiger blodsockervärdet. Det kan leda till syraförgiftning, så kallad ketoacidos – ett allvarligt tillstånd som kan bli livshotande om det inte behandlas.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral eller jouröppen mottagning så snart det går om du tror att barnet har diabetes.

Om det är bråttom

Kontakta genast en vårdcentral eller jouröppen mottagning om barnet verkar må dåligt. Det kan till exempel vara om barnet verkar mycket trött, inte går att få kontakt med som vanligt och är ointresserad av omgivningen.

Om vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen är stängda, sök vård på en akutmottagning.

Vill du komma i kontakt med oss?
Du når oss via vår digitala mottagning PR Vård Online eller via 08-409 011 00 (telefontid: vardagar mellan 08.00-17.00)

Logga in PR Vård Online