Borttagning av födelsemärken

Borttagning av födelsemärken
02/08/2022 NOEGO

Nästan alla födelsemärken är ofarliga. En del upplevs däremot som besvärande, oroande eller fula. En vårdcentral kan ta bort ett födelsemärke om det finns en medicinsk anledning att göra det, beroende på storlek och placering. Det är ett snabbt ingrepp som tar ungefär 10–20 minuter om det gäller ett litet födelsemärke och längre vid större eller om de sitter på ett besvärligt ställe.

Efter ingreppet undersöks hudbiten i mikroskop och du får vanligtvis besked inom några veckor.

Är du orolig över ett födelsemärke eller hudförändring? Välkommen till vår prickmottagning som öppnar igen efter sommaren.

Vill du komma i kontakt med oss?
Du når oss via vår digitala mottagning PR Vård Online eller via 08-409 011 00 (telefontid: vardagar mellan 08.00-17.00)

Logga in PR Vård Online