Att vara orolig

Att vara orolig
25/10/2021 NOEGO

Att känna oro då och då är en del av livet. Om du är mycket orolig under en längre period och det påverkar din vardag finns det saker du kan göra. Ibland kan du behöva ta hjälp för att må bättre.

Varför blir man orolig?

Det finns olika orsaker till oro och alla oroar sig olika mycket och för olika saker. Du kan till exempel känna oro om du har varit med om förändringar, har tankar om framtiden, världen vi lever i, enskilda händelser, oro över hälsa, karriär, ekonomi, relationer eller om du har höga krav på dig.

Vad kan jag göra själv?

  • Prata med någon.
  • Ta inte reda på för mycket fakta, det kan motverka onödig oro.
  • Bryt oron med en aktivitet. Det kan vara en promenad, att ringa någon du känner, titta på en film, städa eller dylikt.
  • Håll rutiner. Är man orolig kan det var svårare att sova, äta och röra på sig.
  • Begränsa oron. Till exempel genom att sätta gräns på hur ofta du får titta eller lyssna på nyheter.
  • Undvik alkohol, droger eller andra substanser.
  • Skilj på det du kan och inte kan påverka.
  • Tillåt dig att känna, prova på en metod som mindfulness eller avslappning.

När ska jag söka vård?

I de flesta fall klarar man av sin oro med hjälp och stöd av personer eller på egen hand. Det är däremot viktigt att kontakta en vårdcentral, ungdomsmottagning, företagshälsan eller studenthälsan om din oro är så stark att du har svårt att fungera i vardagen eller om du mår mycket dåligt.

Kontakta genast en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du mår mycket dåligt eller om du har tankar eller planer på att ta ditt liv. Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

Vill du komma i kontakt med oss?
Du når oss via vår digitala mottagning PR Vård Online eller via 08-409 011 00 (telefontid: vardagar mellan 08.00-17.00)

Logga in PR Vård Online